Na Pulze 01: Vedenie počas “búrky”

Každé jedno obdobie, v ktorom sa nachádzajú naše spoločenstvá si vyžaduje nové a nové taktiky, ako ním prejsť a vyjsť z neho bohatší a silnejší. Teraz zažívame všetci pandémiu a online stretká. Pýtaš sa, ako by si mohol zachrániť svoju skupinku/spoločenstvo v dobe pandémie? Odpovede na túto a aj iné otázky sa dozvieš v tejto relácii.

Pre hlbšie vniknutie do témy a zamyslenie sa nad svojím vodcovstvom v dobe pandémie si môžeš vyplniť pracovný list a aj prostredníctvom neho posunúť seba a svoje stretko/spoločenstvo vpred.

→ Pracovný list: PDF
→ Pracovný list: DOCX